Slabý František

* 1863 – † 1919

Narodil se v Sázené u Velvar. malíř genrů i krajin, výjevů na poli, lukách u řeky, v lese i loveckých.
Žák Pražské i Krakovské akademie. Studium dokončil opět v malířské akademii v letech 1888 až 1900 u prof. Pirnera.
Již roku 1889 na vánoční výstavě U.B.vzbudil pozornost olejovou malbou malého genru: “ Děvče s hochem v trávě pod stromy „. František Slabý je ve svých obrazech bystrým pozorovatelem, libuje si v podrobnostech ve svých jemných malbách. Jeho umění jde paralelně s uměním Viléma Trska, oba jsou specialisty kraje při české vsi a jejího života. Vystavoval na jarníchprožských výstavách i s J.U.V. Ilustroval Erbenovu “ Kytici “ (prémie U.B. na rok 1891), Boženy Němcové “ Pohorskou vesnici „, pro nakladatelství J.Otty maloval akvarelem “ Čtyři roční doby „. Žil na venkově v Sázené, ve stálém styku s přírodou. Na pařížské výstavě r. 1900 byl vyznamenán čestnou zmínkou ( mention honorable ). „Žně “ (reprod. Dílo I., 162 ). V Národní galerii v Praze “ Příznivý okamžik „. „Olše v předjeří “ ( 1898 ), “ Ráno „. Na jubil. výstavě ( 1890 ). Na výstavě K.J. r. 1908: “ Na panském „.

Největším obrazem v umělcově tvorbě je divadelní opona, kterou namaloval zdejším divadelním ochotníkům. Vytvořil na ní panoráma Sazené.
František Slabý zemřel v Sazené 22. června 1919. Pohřben byl na chržínském hřbitově.

[ zdroj: Nový slovník československých výtvarných umělců
– třetí značné rozšířené vydání * II. část L – Ž *
– vydavatelství Práce v Praze ]

[ zdroj: http://www.sazena.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14629&id=1051&n=frantisek%2Dslaby&p1=1010 ]
[ zdroj obr.: http://www.sazena.cz/vismo/dokumenty2.asp?id_org=14629&id=1051&n=frantisek%2Dslaby&p1=1010 ]