Bíno Josef

BÍNO Josef
* 1881 – 1947


(narodil se 26. srpna 1881 v Kouřimi a zemřel roku 1947)
Malíř a grafik, často maloval krajiny.
Studoval jako žák u prof. Mako na ukrajinské akademii a u prof. Kalvody. Vytvořil asi 200 grafických listů Prahy a krajin. Studijní cesty v Jugoslávii a Italii. Po studiích, maloval spolu s malířem Nemastilem v Posázaví.

[ zdroj: Nový slovník československých výtvarných umělců
– třetí značné rozšířené vydání * I. část A – K *
– vydavatelství Práce v Praze ]