Dvořák Bohuslav

Dvořák Bohuslav * 1867 – † 1951

Mezi sběrateli a milovníky Mařákovců známý jako „Baťka“ Dvořák, zakládající člen SVU Mánes. Studoval u Mařáka v letech 1889-1897. Pro svého učitele, jemuž byly tehdy zadány nástěnné malby v pražském Národním muzeu, konal v přírodě studie památných míst v Čechách z doby mytické a královské. Z devíti těchto studií provedl kolem r. 1898 v ateliéru Akademie definitivní obrazy pod Mařákovým osobním dohledem. Touha po realističtějším malování a barevnější paletě po způsobu Chittussiho jej zavedla spolu s Kavánem a Holubem v r. 1895 do Železných hor. Tam vznikly obrazy „Pohled z lesa na Doubravce“, „Na potoce“ a nejhodnotnější obraz z jeho mladých let „Duby na hrázi“, známější pod názvem „Kovářské údolí“ (v Národní galerii).
V r. 1941 dostal státní národní cenu za životní dílo. V odborných kruzích mykologických je vysoko ceněn jako malíř čes kých hub. Třebaže začátky Dvořákovy vytyčuje jednoznačně konturový realismus, nezapře již v žákovských pracích schopnost vystihnout náladu místa. Subjektivismus převažuje v několika výsostných dílech přelomu století (zejména v drobných studiích z parků a zahrad), úroveň tehdejší tvorby posiluje zákonitě společný ateliér se Slavíčkem a pečlivé sledování pražského uměleckého dění. Po r. 1900 se přiklání k dekorativnímu krajinářství, ovlivněn i obrazy z mánesáckých výstav (Worpswede, Levitan).
Dvořákova významná díla: Volákův kopec, Na hrázi, Polní cesta, Podkrkonošská krajina, Pod Železnými horami (1908), Před bouří, Oblaka, Vítr v březovém háji, Kopretiny, Jeřáby v Kameničkách. V r. 1941 obdržel Dvořák státní národní cenu za životní dílo. V odborných mykologických kruzích byl Dvořák vysoko ceněn jako malíř českých hub. S vědeckou přesností zobrazil kvašem 800 hub v různých stavech vývoje. Asi 60 barevných reprodukcí bylo otištěno v časopise Mykologie. Vzbudily v té době obdiv i na mezinárodních přírodovědeckých kongresech v zahraničí.
Po r. 1905 se jeho krajinářská tvorba ustaluje na vyvážené formulaci motivu v realistickém ztvárnění, s výrazným barevným koloritem a v jakémsi gobelínovém ornamentu. Několik Dvořákových děl se zapsalo natrvalo do dějin moderního českého krajinářství.

( zdroj : internet )