Musil Leopold

Narodil se 2. 12. 1920 v Lukách nad Jihlavou a zemřel roku 1997.
Studoval reálné gymnázium v Moravských Budějovicích. Po válce studoval na pražské Akademii výtvarných umění u prosefora Jána Želibského. Během studia obdržel v letech 1947 a 1949 II. cenu Akademie. Byl členem Svazu československých výtvarných umělců. Během svého života se účastnil četných zahraničních výstav (Oslo, Vídeň, Tokio, Toronto, Buenos Aires atd.). V domácím prostředí pravidelně vystavoval v Praze v letech 1951-1969 na výstavách Jednoty umělců výtvarných a v předních pražských salónech. Roku 1954 se účastnil výstavy „Mladá generace v ČSR“ v Brně. Kromě toho měl řadu samostatných výstav (Praha, Jihlava, Moravské Budějovice, České Budějovice, Kralupy, Plzeň, Rakovník).