Kalvoda Alois

Alois Kalvoda (* 15. května 1875, Šlapanice – † 25. června 1934, Běhařov), byl český impresionistický malíř-krajinář a grafik.
Alois Kalvoda pocházel z chudé rodiny. Byl žákem prof. Julia Mařáka na pražské Akademii. Po absolutoriu žil v roce 1900 v Paříži a na Marně. Již jako akademik se odchyloval od směru Mařákovy školy. Zachycoval krajinu živějšími a pestřejšími barvami, volným traktováním štětce bližší impresionismu. Z motivů se soustředil na selské chalupy v krajině, sklizeň, lesní krajinu, atmosférické jevy, potoky a tůně. Neholdoval melancholickému pojetí zasněné krajiny. Inspirovaly ho prosté motivy české krajiny z oblasti Břeclavska či Strážnice, které ztvárňuje lehkým štětcem v jasnějších barvách. K jeho typickým motivům patří vedle selských stavení louka lemovaná stromy – zejména břízami, rozlehlé stráně a táhlé kopce. Patřil k družině Slavíčka a Hudečka. Roku 1918 si zakoupil a zadaptoval zámek Běhařov na Klatovsku, kde pak pořádal letní malířské kursy pro krajináře.