Engelmüller Ferdinand

Ferdinand_Engelmueller_1903
Narodil se 22. 12. 1867 v Praze a zemřel 29. 9. 1924 v Praze. Malíř a grafik v Praze.
Byl žákem Julia Mařáka a navštěvoval pražskou Akademii umění od roku 1889 do roku 1894. Spolu se svým přítelem, malířem Antonínem Slavíčkem se věnoval krajině okolo Labe. Roku 1889 byl přijat bez zkoušky do odborné školy prof. Julia Mařáka na malířské akademii v Praze. Oddal se studiu přírodních krás, byl samotářským milovníkem melancholické přírody a minulosti. S hlubokým smyslem pro nálady i duši kraje maloval a kreslil své zasněné krajiny, staré parky, opuštěné a zarůstající klášterní i zámecké architektury a pittoreskní zákoutí. Od roku 1902 se věnoval zcela velikému cyklu „Česká krajina“, kterým mínil zachytit duši českého kraje. Jeho oblíbenou krajinou bylo Polabí. Má však také četné obrazy ze staré Prahy, Slovenska, Holandska, Německa, Itálie a Ruska. Velkou část jeho díla tvoří pastelové práce. Tuto techniku zdokonalil a uvedl do českého krajinářství.

( zdroj : wikipedia.org )