Balling Jiří

BALLING Jiří
* 1890


( narozen 4. května 1890 v Rakovníku )
Soukromě se učil malovat u K. Reisnera v Praze, pak pokračoval ve studiu na uměleckoprůmyslové škole a na akademii výtvarných umění v Praze ( u prof. Loukota, Bukovac, Nechleba ). Do druhé světové války se zabýval hlavně restaurováním obrazů. Později vystavuje ve S. V. U. „Myslbek“ v Praze 1940-1944 a na výstavách pořádaných Kult. radou a Rakovnickým salonem.

[ zdroj: Nový slovník československých výtvarných umělců
– třetí značné rozšířené vydání * I. část A – K *
– vydavatelství Práce v Praze ]