Holub Josef

Narodil se 13. 11. 1870 ve Slaném a zemřel 22. 8. 1957 v Kralupech na Vltavou .
Vyučil se jako malíř pokojů v Mělníku, ale v letech 1890 – 1894 byl žákem pražské Akademie u profesora Julia Mařáka. Již na Akademii se mu dostalo Purmannova stipendia, v roce 1896 stipendia Hlávkova, za které se vypravil na studijní cestu do Dalmacie a Černé Hory. Studoval po galeriích rakouských a německých. Zůstal věrný způsobu malby, který si osvojil především od Kavána. Své náměty čerpal hlavně v krajinách Povltaví a Podřipska. Přestože Holubovy obrazy byly od počátku 20. století dobře posuzovány a na výstavách vždy oceňovány, jako malíř se dlouho nemohl uživit. V roce 1898 si otevřel fotografický ateliér a věnoval se profesionálně praxi fotografa.
Do Kralup se přistěhoval s rodiči (jeho otec si v Kralupech pronajal hostinec). Jeho nejlepší díla vznikaly v období první republiky, v roce 1930 byl jmenován čestným občanem Kralup. Obrazy vystavoval v řadě míst, i v zahraničí (Londýn). V roce 1952 se Holub po smrti manželky odstěhoval k dceři do Kvasin ve východních Čechách, kde zemřel, pochován je na kralupském hřbitově. Je po něm pojmenována severní část pravobřežního nábřeží Vltavy.

( zdroj : kralupynadvltavou.info )