Schadt Karel

Karel Schadt narodil se 20. 11. 1888 v Příbrami a zemřel 1955.
Malíř krajinář.Byl žákem Al. Kalvody. Vystavoval v Praze i ve Vídni. Do roku 1943 uspořádal přes 30 výstav svých obrazů. Studijní cesty pořádal po Jugoslavii, Německu, byl v Paříži a procestoval Itálii. Později nejraději pracoval v Tatrách, kde vznikla většina jeho obrazů. Svoji první výstavu měl v Beníškově galerii v Plzni v roce 1916 spolu s Ludvíkem Kubou. Poté následovaly výstavy jedna za druhou a prodejem svých obrazů se finančně zabezpečil. Mohl pak cestovat na Slovensko, do Jugoslávie, Itálie, Německa a krátký čas také pobyl v Paříži. Za svůj život namaloval stovky pláten, ponejvíce s lesními motivy, ať letními či zimními.

Vystavoval v Praze, Plzni, Pardubicích, Třeboni, Písku, Plzni, ale i ve Vídni, v Košicích, Užhorodě a Trenčíně. Mnohokrát také vystavoval ve svém rodném městě. Jedna z posledních příbramských výstav byla v Sokolovně ve dnech 7.- 14. listopadu 1948, kde vystavoval svá plátna společně s dalším příbramskými malíři, Karlem Hojdenem, Robertem Schönem, Janem Karlem, Karlem Kobrlem a Jaroslavem Brožovským.
Zemřel ve čtvrtek 19.června 1952 v osm hodin večer na srdeční mrtvici ve svém bytě v Pražské ulici (č.p. 148) v Příbrami. Pohřben je na příbramském hřbitově.